При 76,02 % избирателна активност обявиха окончателните данни от референдума в Обзор

       При 76,02 % избирателна активност обявиха окончателните данни от референдума в Обзор За отделянето от община Несебър са: гр.Обзор – „ДА“ – 1074 гласа; „НЕ“ – 241 гласа; с. Раковсково – „ДА“ – 34 гласа; „НЕ“ – 17 гласа; с.Приселци – „ДА“ – 23 гласа; „НЕ“ – 22 гласа,с Емона – „ДА“ – 7 гласа; „НЕ“ – 6 гласа. А тези,които са „против” са: с.Баня – „ДА“ – 30 гласа; „НЕ“ – 64 гласа,с. Паницово – „ДА“ – 22 гласа; „НЕ“ – 44 гласа; с.Козница – „ДА“ – 3 гласа; „НЕ“ – 10 гласа.

       Обявени са окончателните резултатите от гласуването от произведения на 28.02.2021г. местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково, с.Паницово, с. Емона и с.Козница.

       В референдума са участвали 1 626 гласоподаватели от общ брой 2 139 гласоподаватели или 76.02%, т.е повече от изискуемите 40 % (или 856) от гражданите с избирателни права в съответните населени места.

       На основание чл. 41, ал.1 и 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, въз основа на получените данни от протоколите от секционните избирателни комисии и свой протокол от 01.03.2021г. за отразяване на данните от проведения местен референдум и съгласно разпоредбите на чл. 40 от същия закон, Общинска избирателна комисия Несебър при разпределение по населени места данните са: гр.Обзор – „ДА“ – 1074 гласа; „НЕ“ – 241 гласа;с.Баня – „ДА“ – 30 гласа; „НЕ“ – 64 гласа;с. Раковсково – „ДА“ – 34 гласа; „НЕ“ – 17 гласа;с.Приселци – „ДА“ – 23 гласа; „НЕ“ – 22 гласа;с. Паницово – „ДА“ – 22 гласа; „НЕ“ – 44 гласа;с Емона – „ДА“ – 7 гласа; „НЕ“ – 6 гласа;с.Козница – „ДА“ – 3 гласа; „НЕ“ – 10 гласа.

       Броят на гласувалите според намерените в урната за гласуване пликове-1626, брой действителни бюлетини -1597,брой действителни бюлетини с отговор „ДА“ -1193, брой действителни бюлетини с отговор „НЕ” -404,брой недействителни бюлетини -29

       Решението може да се обжалва пред Административен съд -Бургас, по реда на чл.42 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление в седемдневен срок от обявяването му.