Напусна ни Димитър Чаталбашев

На 23 февруари почина Димитър Чаталбашев. Той е роден на 10.04.1941 година в с. Оризаре. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „География“. От 1966 г. до 1975 г. работи като учител в Народно основно училище „Любен Каравелов“, а от последната година до 1991 г. е негов директор. През тези години училищното дело в Несебър претърпя значителни промени. Влезе в експлоатация училищният корпус в новия град, от 1981/1982 учебна година основното училище се превърна в Единно средно политехническо училище, а от 1990/1991 учебна година то стана Средно общообразователно училище. С високата си ерудираност, професионализъм, интелигентност и скромност, Димитър Чаталбашев се ползваше с уважението на несебърската общественост. Поклон пред светлата му памет!