Прием в три паралелки след завършен 7 клас ще бъде обявен в СУ “Любен Каравелов“ – Несебър за учебната 2021/2022 година

          В две профилиращи и една професионална паралелка с по 24 ученика ще могат да кандидатстват седмокласниците за прием през учебната 2021/2022 година.

          Първата профилираща паралелка е „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език. Профилиращите предмети са информационни технологии и информатика. Балообразуването се получава от удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика плюс оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование, приравнени по скала в точки.

          Втората профилираща паралелка е с Профил „Предприемачески” с разширено изучаване на английски език. Профилиращи предмети са информационни технологии и география и икономика. Балообразуването се получава от удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика плюс оценките по информационни технологии и английски език от свидетелството за основно образование, преобразувани по скала в точки.

          Третата паралелка е професионална със специалност „Рекламна графика“ с професия „Дизайнер“ с интензивно изучаване на английски език. Балообразуването се получава от удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика плюс оценките по информационни технологии и по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, приравнени по скала в точки. След завършване на средното си образование учениците , обучаващи се в паралелката, придобиват трета степен на професионална квалификация.