Избраха Управителния съвет на Общински фонд „Култура“

         Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие решение №203.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за работата на Общински фонд „Култура“ при Община Несебър, (приет с Решение № 667, протокол № 23/11.12.2017 г.), Общинският съвет избра Управителен съвет на Общински фонд „Култура“ при Община Несебър в състав: председател: Иван Гургов – заместник – кмет „Бюджет и финанси“ и членове: Венета Танева-Кючукова – общински съветник, Никола Пейков; – общински съветник, д-р Вержиния Георгиева – общински съветник, Диана Терзиева – директор „Вътрешен одит“, арх. Никола Ликоманов – главен експерт „АС, опазване и реконструкция на паметници на културата“ и Емануил Теоклиев – младши експерт отдел „Несебър – световно наследство, туристическа реклама и култура“.